2017 Loomis Sürdürülebilirlik Raporu

2017 Loomis Sürdürülebilirlik Raporu

Yol İleri. Sürdürülebilir Bir Yolculuk.

Loomis AB 2017 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı. 


 

Loomis`in Önündeki Yol.

Loomis`in misyonu küresel olarak yerel toplumlarda para ve kıymetli eşyalar için etkili bir eko-sistem geliştirmek ve sağlamaktır. Rekabetçi bir piyasada müşterilerimiz bize olan güvenoylarını sürekli yeniliyorlar, çünkü Loomis sözünü tutuyor. Çalışanlarımız, dürüstlüğümüz, operasyonel üstünlüğümüz, yerel bir oyuncu oluşumuz ve titiz risk ve emniyet yönetimimiz sayesinde verdiğimiz sözleri tutuyoruz. 

2017`de Loomis`in 2018 - 2021 stratejik yol haritasına sürdürülebilirlik yol hedeflerini de katmak gibi önemli bir adım attık. Bunu yaptık çünkü ``üçlü kazancın`` temel gerçeğine inanıyoruz, yani uzun vadeli karlılık, sosyal adalet ve çevrenin korunması arasında bir denge kurduğunuz zaman kurum dışı ve içi olmak üzere tüm paydaşlarınız için sürdürülebilir bir gelecek yaratmış olursunuz. 

Genel sürdürülebilirlik fikrini ilgili ve net işletme önceliklerine dönüştürme süreci izleyen sayfada verilen altı Loomis odak alanıyla sonuçlanmıştır. Bunlardan her birisi sektörde önemli bir oyuncu olan Loomis`in etkisini değerlendirmede kilit öneme sahip birer etken olarak değerlendirilir. 

Para ekosistemini bu şekilde dönüştürmeye hazırız; ve bu önemli yolculukta belirli bir rol oynacağınızı umuyorum. 

Patrik Anderson

President ve CEO